عدد و معدود

اعداد ترتیبی: اعدادی هستند که به عنوان صفت بعد از معدود بکار می روند و در إعراب و جنس از معدود خود تبعیّت می کنند. عدد و معدود ← جدا: یازده تومان، ۲۵ تومان، کوچهٔ ۲۲ نکته: «بار» و «تا» هم معدود محسوب می‌شود: اولین بار

2023-02-09
    موسيقه حزينه لمسلسل عشق و دموع
  1. خب مگه بعد ٩٩ هم معدود مفرد نمياد؟
  2. با معدود مذكر
  3. عدد- معدود
  4. رأيتُ أحد عشر كوكباً
  5. استخدام العدد والمعدود في التعبير